Jedná se o jednopatrový, v jádru pozdně gotický dům s jedinečně zachovanými renesančními úpravami a s bohatě zdobenou fasádou.

Stavebně historický vývoj


V uliční řadě budov se jedná o jeden z nejstarších objektů sloužících jako obytný dům. Jádro domu je pozdně gotické, významnějšími úpravami prošel objekt v renesanci a ve třetí čtvrtině 17. století. Při jedné z těchto úprav zřejmě došlo i ke změně velikosti objektu – alespoň zbytky dvou malých zazděných oken svou polohou nasvědčují vyššímu prostoru než odpovídá současnému stavu. Poloha rokokových obrázků (s figurálními scénami odehrávajícími se v přírodě) přesně pod dnešními většími okny prvního patra zase naznačuje, že okna byla proražena současně se vznikem obrázků. Stavební uspořádání objektu vytvořené renesanční přestavbou bylo poněkud změněno klasicistními úpravami, kdy byla původně vyšší síň přízemí pozměněna vložením nového schodiště, současně byl patrně zaklenut přední sklep a upraveno průčelí. Barokní úprava se zřejmě týkala pouze průčelí. Řešení příček v prvním patře je novodobé.

Alt Straninger

Významné architektonické detaily


Budova je cenná svou vysokou výtvarnou hodnotou jako celku a zejména jedinečně zachovanými renesančními prostory v přízemí. Dům má bohatě zdobenou fasádu s rozeznatelnými stopami několika různých úprav. Tři levá přízemní okna byla zdůrazněna sgrafitovým pásem mořské vlny, doplněným červenou kresbou. Část obrazu Madony s letopočtem 1664 se zřejmě vztahuje k úpravě, kdy okna měla žluté rámování a okraje průčelí lemovala žlutá bosáž. V interiéru stojí za pozornost především přízemí se schodišťovou síní, úzkým prostorem při pravém okraji a původně jednotnou, dodatečně předělenou místností s renesančním průvlakem, obohaceným vyřezáváním pletence.Historie obyvatel domu


Alt Straninger Objekt patří k nejstarším obytným domům na východní straně nynější Široké ulice. Jako první známé majitele je v městských knihách možno vysledovat manžele Khelblovy. Příznačné bylo poměrně časté střídání majitelů, kteří provozovali rozmanité živnosti. Mezi první vlastníky, o nichž nám přinášejí svědectví archívní dokumenty, tak patřili například švec Kunc, krejčí Wolf neboli Welfl, krejčí Mikuláš či řezník Tomandl Höricer, kteří se v domě vystřídali v průběhu 16. století. V letech 1601 - 1623 patřil dům ševci Štefanu Prübisovi, od roku 1636 nejméně do roku 1654 pak sladovníku Pavlu Straningerovi. V roce 1663 se sem nastěhoval knížecí tavič stříbra Kryštof Pummeritz nebo Pumrich. V letech 1721 - 1744 zde zastihujeme krejčího Jana Wolfganga Pichlera. Také ve 2. polovině 18. a v 19. století se majitelé poměrně rychle střídali a kromě jejich jmen nejsou dosud k dispozici bližší údaje.

© 2006 :: pension Alt Straninger :: Český Krumlov